Rune Manthey Løwehr


Rune Manthey Løwehr er tilsatt som rådgiver ved UiS Pluss fra 01.01.2011.

Løwehr har cand.mag. grad (vernepleie bachelor og en årsenhet jus), og kommer fra stilling som prosjektleder i administrasjon og utvikling i Stavanger kommune.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (07.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol