Hulda Mjöll Gunnarsdottir


Hulda Mjöll Gunnarsdottir er ansatt i treårig doktorgradsstipend i endringsledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag fra 01.01.2011.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (28.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol