Anne-Grethe Engebretsen


Anne-Grethe Engebretsen ble fast tilsatt som hovedbibliotekar ved Universitetsbibliotket avdeling Bjergsted fra 1.1.2010.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (06.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol