Ellen Vea Rosnes


Ellen Vea Rosnes er ansatt som doktorgradsstipendiat i lesevitenskap (misjonshistorie) ved Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Hun begynte i stillingen 1.12.2009.


Sist oppdatert av (07.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol