Robert Tveit


Robert Tveit er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging innen risikostyring.

Han begynte i stillingen 1. juni 2009.


Sist oppdatert av (09.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol