Elisabeth Enoksen


Elisabeth Enoksen er fast tilsatt som førstekonsulent - forskerutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen fra 03.02.2009.


Sist oppdatert av Kirsten Sikveland (05.02.2009)

Skriv ut artikkel print symbol