Ellen Heiland Netland


Ellen Heiland Netland er ansatt som controller ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hun tiltrer stillingen 26. januar 2009.

Netland har lang erfaring som revisor ved Skatt vest/Rogaland fylkesskattekontor. Hun kommer nå fra stilling som spesialrevisor ved Avdeling for kontroll og rettsanvendelse.

Netland har tatt revisjonsutdannelse ved Skatteetatens revisorlinje.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (22.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol