Heidi Kvamme


Heidi Kvamme er fast ansatt som hovedbibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Samlingsavdelingen.

Hun tiltrådte stillingen 01.12.2008.

Kvamme er utdannet bibliotekar ved Statens bibliotekhøgskole. I tillegg har hun tatt nordisk årsstudium ved universitetet.

Hun kommer fra stillingen som funksjonsansvarlig ved Samlingsavdelingen. Kvammme har vært ansatt som bibliotekar ved universitetet fra 1988. I 1996-1997 hadde hun permisjon for å være bibliotekar ved Høgskolen i Agder. Hun har også vært bibliotekar ved Sandnes bibliotek, Norsk hotellhøgskole, Norges sjøkartverk og Stavanger bibliotek.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (21.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol