Anders Fjermestad


Anders Fjermestad er fast ansatt som sekretær ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring fra 01.01.2009.

Fjermestad har arbeidsoppgaver innenfor lønnsområdet.

Han har i ett år vært midlertidig ansatt ved enheten i deltidsstilling. Fra før har han erfaring som butikksjef og butikkmedarbeider.

Fjermestad er innvilget delvis studiepermisjon for å gjennomføre bachelorutdanning i revisjon ved universitetet.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (21.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol