Lundetræ blir senterleder


Kjersti Lundetræ ble i styremøte 8.3.2018 ansatt i åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Lesesenteret, for en periode på fire år fra 1.8.2018.

Lundetræ har vært ansatt ved Lesesenteret fra 2006, først som stipendiat og senere som førsteamanuensis i spesialpedagogikk. Hun har også erfaring som spesialpedagog ved Madlavoll skole og lærer i Bergen kommune.
Doktorgrad i spesialpedagogikk fullførte Lundetræ ved UiS i 2010. Hun er utdannet allmennlærer ved Bergen Lærerhøgskole.

Lesesenteret er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret utfører oppgaver på universitetet knyttet til utdanning og forskning, og er i tillegg et nasjonalt senter med ansvar for å styrke arbeid med språkutvikling i barnehager, og leseopplæring og leseutvikling i skoler over hele landet. Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing. Senteret samarbeider med en lang rekke kompetanse- og forskningsmiljø nasjonalt, og har dessuten et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid.

Lundetræ overtar som senterleder fra 1.8.2018.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (22.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol