Arild blir instituttleder


Øystein Arild ble i styremøte 8. februar ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Arild har fra 2014 vært forskningssjef for Ny energi, risikostyring og brønnkonstruksjon ved IRIS. De siste årene har han også innehatt bistilling med oppgaver innenfor undervisning og forskning ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Han har også erfaring som forskningssjef innenfor risikostyring ved IRIS, seniorforsker ved IRIS, Decision & Risk Analysis Coordinator ved ConocoPhillips, forsker ved Schlumberger og lærer ved Stavanger Offshore tekniske skole. Arild er cand.scient i matematikk.

Institutt for energi- og petroleumsteknologi er et nyetablert institutt etter deling av Institutt for petroleumsteknologi. Instituttet driver forskning innenfor energi, naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon, og tilbyr studier innenfor petroleums- og energiteknologi. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet.

Øystein Arild vil etter planen tiltre den fireårige åremålsstillingen som instituttleder den 1.6.2018.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (09.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Øystein Arild
Øystein Arild