Wensberg blir dekan


Morten Wensberg er ansatt i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag for en periode på fire år.

Wensberg har mastergrad i orkesterdirigering og som eufonist. I 2010 ble han tilkjent førsteamanuensiskompetanse i dirigering.

Fra 2010 har han vært heltidsansatt som førsteamanuensis i dirigering og leder av dirigentseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag. Han har også hatt en 20% stilling som leder for Dirigentuka som arrangeres i regi av Norges musikkorpsforbund og UiS.

Som frilans dirigent har Wensberg bl.a dirigert Oslo Filharmoniske Orkester, Stavanger symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret og Det norske blåseensemble. Han har også vært en ettertraktet eufonist i Norge og i en periode også i et av USAs fremste messingensembler - River City Brass Band. I fire år har Wensberg vært eufonist på heltid i Kongelig Norske Marines Musikkorps og Forsvarets Stabsmusikkorps.

Wensberg tiltrer stillingen som dekan 1.januar 2018.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (03.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Morten Wensberg
Morten Wensberg