Akerjordet fortsetter som dekan


Kristin Akerjordet er ansatt i åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet for en periode på fire år. Hun har vikariert i stillingen fra 1.6.2017.

Akerjordet er utdannet sykepleier med etterutdanning i intensivsykepleie. Videre har hun mastergrad i sykepleierledelse og doktorgrad i ledelse. I 2015 ble hun erklært professorkompetent i helsevitenskap og ledelse. Akerjordet har lang klinisk erfaring som intensivsykepleier samt som teamleder ved akutte kardiologiske og psykiatriske sengeposter. Hun har vært ansatt i vitenskapelig stilling ved fakultetet fra 2002.

Studieåret 2016/17 var Akerjordet leder av PROFRES, Forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Hun har vikariert som instituttleder/dekan ved fakultetet fra 1. juni 2017.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (05.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Kristin Akerjordet
Kristin Akerjordet