Harald Haukås


Harald Haukås ble midlertidig ansatt som førsteamanuensis (20 % stilling) i industriell økonomi ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, for en periode på 3 år, fra 01.01.2017.


Sist oppdatert av Kathrine Molde (07.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Harald Haukås
Harald Haukås