Flere nyansatte ved Universitetsbiblioteket


Fra august har universitetsbiblioteket fått to nye ansatte. I tillegg har to av bibliotekets midlertidig ansatte fått fast ansettelse.

John David Didriksen er fast ansatt som bibliotekar ved Web- og markedsføringsavdelingen fra 11.august. Han har bibliotekarutdanning fra Høgskolen i Oslo og erfaring som bibliotekar ved Grimstad bibliotek og skolebibliotekar ved Åkrehamn vgs. Didriksen har vært midlertidig ansatt som bibliotekar ved UiS fra 2006.

Elise Brinchmann Bjørnseth er fast ansatt i 50% stilling som bibliotekar ved Avdelingsbiblioteket i Bjergsted fra 1. august. Hun har bibliotekarutdanning fra Robert Gordon University i Aberdeen og flere års erfaring som midlertidig ansatt bibliotekar ved UiS.

Linda Johnsen er ansatt i vikariat som bibliotekar ved Brukerservice fra 18. august 2008 til 5. juni 2009. Hun har fagoversetterutdanning fra Høgskolen i Agder og flere års erfaring som fagoversetter i England. I 2007 tok hun bibliotekarutdanning ved Robert Gordon University i Aberdeen. Fra 2. januar 2008 har hun vært innleid ved universitetets Dokumentsenter.

Tove Opsahl er ansatt i vikariat som konsulent ved bibliotekdirektørens forværelse fra 25. august 2008 til 4. september 2009. Hun har fagprøve i kontor og flere års erfaring som kontorlærling og sekretær/førstesekretær ved universitetet. Opsahl er fast ansatt som førstesekretær ved Det humanistiske fakultet.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (12.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol