Martin Gjelsvik


Martin Gjelsvik er ansatt i tidsbegrenset stilling som daglig leder ved Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er etablert av UiS og IRIS. Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt av familien Gjedebo på NOK 50 mill.

Gjelsvik er ansatt i tidsbegrenset stilling som daglig leder ved senteret fra 01.08.2008 t.o.m. 31.07.2009.

Han er utdannet dr.oecon fra NHH og har bl.a flere års erfaring som forskningsleder ved IRIS. I perioden 1993-1995 var han ansatt ved Norsk hotellhøgskole med ansvar for undervisning og utvikling av kursene i personalutvikling og organisasjonsteori.

Gjeslvik kommer fra stillingen som Senior Vice President ved IRIS.


Sist oppdatert av (11.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol