Instituttleder ved Norsk hotellhøgskole


Johan Edelheim ble i styremøte 9. februar ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole fra 1.7.2017.

Han er i dag forsker ved University of Lapland, Finland. Edelheim har flere års erfaring som direktør for det Multidimensionella Turistinstitutet ved Lapplands Universitet. Direktørstillingen innebar ledelse av tre ulike utdanningsinstitusjoners forskning og utdanning innenfor turisme og gjestfrihet; Lapplands Universitet, Lapplands yrkeshögskola og Lappland turismeinstitut.

Han har også erfaring som gjesteprofessor ved Taylor's University i Malaysia, lektor/forskningssjef ved Southern Cross University i Australia, lektor ved Australian College of Physical Education, lektor ved International College of Tourism and Hospitality Management og lektor/internasjonal koordinator ved Praktika yrkeslæreranstalt.

Edelheim er utdannet kokk. I 2007 avla han doktorgrad innenfor Cultural and Critical Studies ved Macquarie University i Sydney.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (13.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Johan Edelheim
Johan Edelheim