Bjørn Idland


Bjørn Idland tiltrådte treårig prosjektstilling som restaureringstekniker i konserveringsavdelingen 01.02.2017. Stillingen er tilknyttet Domkirken2025 - Steinkonservering.


Sist oppdatert av Anne-Kari Skår (08.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Bjørn Idland