Sigurd Aukland


Sigurd Aukland er ansatt i vikariat som seniorrådgiver ved FLEKS.

Aukland er utdannet allmennlærer. I tillegg har han tatt Norsk grunnfag, 2. halvårseining i spesialpedagogikk samt Organisasjon og ledelse.

Han kommer fra stillingen som assisterende kommunalsjef, skole og barnehage, i Klepp kommune.

Aukland er ansatt i ett års vikariat fra 1. september.

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (08.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol