Bjørg Marit Håland, førstekonsulent


Bjørg Marit Håland er ansatt som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hennes arbeidsoppgaver er innenfor lønnsområdet.

Hun tiltrådte stillingen 18. august.

Håland har flere års erfaring som lønnsmedarbeider ved Statens vegvesen.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (05.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol