Eva Johansson, professor i barnehagepedagogikk


Eva Johansson er tilsatt som professor i barnehagepedagogikk / småbarnspedagogikk ved Institutt for førskolelærerutdanning.

Hun tiltrer i stillingen den 1. september 2008.

Sist oppdatert av (27.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol