Kirsten Måsvær, førstelektor i musikk


Kirsten Måsvær er tilsatt som førstelektor i musikk ved Institutt for førskolelærerutdanning.

Hun tiltrådte stillingen den 1. august 2008.

Sist oppdatert av (26.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol