Torbjørg Bjelland


Torbjørg Bjelland tiltrådte vikariat som kulturminneforsker ved Arkeologisk museum, Avdeling konservering 31.10.2016. Stillingen er i hovedsak knyttet til steinkonservering i domkirkeprosjektet.


Sist oppdatert av Eva Nord (08.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Torbjørg Bjelland