Sólveig Jónsdóttir


Sólveig Jónsdóttir er ansatt i en 3-årig oppdragsstilling som steinkonservator ved Arkeologisk museum, Avdeling konservering. Hun tiltrådte stillingen 17. oktober og skal jobbe innen området "Steinkonservering og bygningsrestaurering", i hovedsak knyttet til domkirkeprosjektet.


Sist oppdatert av Eva Nord (08.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Solveig Jonsdottir