Muhammad Yahya


Muhammad Yahya er ansatt som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og samfunnssikkerhet fra 01.11.2016, for en periode på tre år. Han skal jobbe med anvendte problemstillinger rettet mot olje - og gassnæringen, fiske - og havbruksnæringen samt industriell innovasjon.


Sist oppdatert av Kjetil Tjåland (04.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol