Sindre Dyrstad, førsteamanuensis i idrett


Sindre Dyrstad er tilsatt som førsteamanuensis i idrett ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk.

Dyrstad tiltrådte i stillingen 15.08.08. Han er dr. scient. fra Norges idrettshøgskole, og kommer fra stillingen som avdelingsleder i idrett/kroppsøving ved St. Svithun videregående skole. I en periode var han også førsteamanuesis ved Norges idrettshøgskole.

Sist oppdatert av (21.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol