Brynja Bjørk Birgisdottir


Brynja Bjørk Birgisdottir tiltrådte stilling som avdelingsleder for formidlingsavdelingen ved Arkeologisk museum 1. september 2016. Brynja er arkeolog fra NTNU og har dessuten postgrad i offentlig administrasjon fra Islands Universitet. Hun kommer fra stilling som avdelingsdirektør ved Islands Nasjonalarkiv.


Sist oppdatert av Eva Nord (19.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol