Julie Nikolaisen


Julie Nikolaisen er ansatt i fast stilling som overingeniør i molekylærbiologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap. Julie Nikolaisen tiltrer stillingen 1. oktober 2016.


Sist oppdatert av Kjetil Tjåland (11.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol