Jungao Wang


Ansatt som postdoktor i prosjektet «Vindinduserte svingninger av lange bruer» ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, fra 01.08.2016, for en periode på tre år.


Sist oppdatert av Kjetil Tjåland (13.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol