Caroline Amy Johnson


Ansatt som stipendiat i risikostyring ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og samfunnssikkerhet, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, fra 01.09.2016, for en periode på tre år.


Sist oppdatert av Kjetil Tjåland (13.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol