Maria Gussgard Volckmar-Eeg


Maria Gussgard Volckmar-Eeg er ansatt som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, fra 01.09.2016.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (05.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol