Jon Tømmerås Selvik, stipendiat


Jon Tømmerås Selvik er tilsatt som stipendiat i riskikostyring ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Han tiltrådte stillingen 01.08.2008.

Selvik er utdannet sivilingeniør ved UiS og kommer fra stillingen som forsker ved IRIS innenfor risiko & pålitelighet og testing ved Ullrigg bore- og brønnsenter.

Som stipendiat skal Selvik jobbe innenfor RAMONA prosjektet (sammen med stipendiatene Roger Flage og Thor Erik Nøkland).

Veileder er professor Terje Aven.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (11.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol