John Espen Skogdalen, stipendiat


John Espen Skogdalen er tilsatt som stipendiat i risikostyring ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Han tiltrådte stillingen fra 01.08.2008.

Skogdalen er utdannet sivilingeniør ved NTNU i 2002 og kommer nå fra stillingen som avdelingsleder/sikkerhetsingeniør ved Safetec Nordic AS.

Stipendiatstillingen som Skogedalen er tilsatt i dekker fagområdet Risikostyring, risikomodellering med integrasjon av menneskelig, tekniske og organisatoriske faktorer.

Stillingen inngår som en del av et NFR-prosjekt med samme tema, som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet NTNU, IFE, StatoilHydro og UiS.

Veileder er professor Jan Erik Vinnem.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (11.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol