Morten Sommer, stipendiat


Morten Sommer er tilsatt som stipendiat i samfunnssikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Han tiltrådte stillingen 01.08.2008.

Sommer har mastergrad fra UiS i samfunnssikkerhet med fordypning i risiko og pålitelighet.

Stipendiatstillingen som Sommer er tilsatt i inngår som en del av NFR-prosjektet med tittelen "Accident investigation and learning effects within emergensy organisations and across societal sectors. Learning processes in an comparative perspective", som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Lunds universitet i Sverige og UiS.

Veileder er førsteamanuensis Ove Njå.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (11.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol