Ingrid Kristina Feyling


Ingrid Kristina Feyling er midlertid ansatt som forsker i miljøvennlig energi ved Forskningsnettverket for miljøvennlig energi (UIS/IRIS), ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Hun skal koordinere følge opp aktivitetene i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi, blant annet vindenergi ved UiS.


Sist oppdatert av Kjetil Tjåland (16.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol