Anne Kari Hersvik Aarstad


Anne Kari Hersvik Aarstad er ansatt som instituttleder ved Institutt for helsefag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 1.8.2016


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (10.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol