Astrid Johanne Nyland


Astrid Johanne Nyland er ansatt som førsteamanuensis i arkeologi ved Arkeologisk museum, Avdeling fornminne fra 01.08.2016.

Astrid er "steinalderarkeolog" med PhD fra IAKH, Universitetet i Oslo. Har før jobbet på Norsk Bergverksmuseum, Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo samt de andre landsdelsmuseene og flere fylkeskommuner.


Sist oppdatert av Eva Nord (05.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol