Kirsten Welschemeyer


Kirsten Welschemeyer ansettes i 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i byutvikling ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol