Torbjørn Bjerga


Torbjørn Bjerga ansattes i 3-årig midlertidig stilling som postdoktor i risikostyring ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol