Anne Merete Skogland


Anne Merete Skogland ansettes i 20% midlertidig stilling som universitetslektor i bygningsvern og byutvikling ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol