Etienne Cheynet


Etienne Cheynet ansettes i 3-årig midlertidig stilling som postdoktor i Bridge Engineering ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol