Albert Lunde


Albert Lunde ansattes i 3-årig midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi, med fordypning i temaet risikostyring i redningstjenesten. Ved Institutt for økonomi, risikostyring og planlegging.


Sist oppdatert av Kjetil Tjåland (16.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol