Stefanie Lackner


Stefanie Lackner ansettes for 4 år i 25 % stilling som doktorgradsstipendiat i biologisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol