Ingrid Marie Undheim


Ingrid Marie Undheim er ansatt som bibliotekar ved Universitetsbiblioteket. Hennes arbeidssted er biblioteket på Arkeologisk museum og biblioteket på Ullandhaug, og hun begynte i stillingen 2.5.2016.


Sist oppdatert av Mona Henriksen (11.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol