Andika Rachman Yahya


Andika Rachman Yahya er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Hans arbeidsområde er «Use of Lean Six Sigma Concepts for Improving the Productivity of Mechanical Integrity Assurance Processes: Manufacturing Industry to Process Industry». Hans hovedveileder er professor R.M. Chandima Ratnayake.


Sist oppdatert av Kathrine Molde (09.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol