Aboma Wagari Gebisa


Aboma W. Gebisa er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Hans arbeidsområde vil være på prosjektet: "Design Procedures and Mechanical Behavior Characterization of Additive Fabricated Components". Hans hovedveileder er Professor Hirpa G. Lemu.


Sist oppdatert av Kathrine Molde (09.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol