Johnsen fortsetter som instituttleder for matematikk og naturvitenskap


Gro Johnsen ble i styremøte 28. april ansatt i ny åremålsperiode som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap fra 1.9.2016

Johnsen har ledet instituttet fra 2012. Hun kom da fra stillingen som fagansvarlig sjefsingeniør ved IVAR IKS, det interkommunale vann-, avløps- og renovasjonsverket på Nord-Jæren. Johnsen har også ledererfaring fra Næringsmiddeltilsynet og Norconserv.

Johnsen har doktorgrad innenfor epidemiologi/mikrobiologi og flere års erfaring fra undervisning og forskning.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (29.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Gro Johnsen
Gro Johnsen