Ny instituttleder for helsefag


Anne Kari Hersvik Aarstad ble i styremøte 28. april ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag fra 1.8.2016

Aarstad er i dag leder/professor for studiestedet Haraldsplass i VID vitenskapelige høgskole. Før etablering av den fusjonerte høgskolen fra 1.1.2016 var hun i flere år rektor ved Haraldsplass Diakonale Høgskole.

Aarstad har også mange års erfaring fra undervisning og forskning innenfor sykepleie ved Høgskolen i Bergen og som sykepleier/spesialrådgiver i helsesektoren.


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (29.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Anne Kari Hersvik Aarstad
Anne Kari Hersvik Aarstad