Mathisen blir dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Gro Ellen Mathisen ble i styremøte 28. april ansatt i åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 1.8.2016

Mathisen er i dag professor i organisasjonspsykologi ved Norsk hotellhøgskole (NHS).

I perioden 2008-15 hadde hun sin hovedstilling ved Statoil med rådgiver- og lederoppgaver innenfor HR, helse- og arbeidsmiljø. Fra 2010 hadde hun i tillegg bistilling som førsteamanuensis II/professor II ved NHS.

Før hun begynte i Statoil var Mathisen i over 10 år ansatt i vitenskapelig stilling ved UiS med ansvar for undervisning, forskning og formidling innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi.

Mathisen har klinisk psykologiutdannelse og doktorgrad innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (29.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Gro Ellen Mathisen
Gro Ellen Mathisen