Ingunn Studsrød


Ingunn Studsrød er ansatt som professor i sosialt arbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag, fra 01.04.2016.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (20.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol